// ../../../../highslide/highslide.js = highslide.js, ../../../../highslide/highslide.css = highslide.css, ../../../../highslide/highslide-with-html.js = highslide-with-html.js ?> ?>

Avansert Benkvarme

Tibake til HPC-09

HPC-09 har et avansert system for optimal kontroll av varme i støpebenker:

  • Ved den initielle predikering beregner HPC-09 nødvendig benkvarme samt om det er nok tilgjengelig benkvarme for å nå den fastsatte herdetiden med parametre oppgitt av operatøren.
  • Ved den korrigerte predikering beregner HPC-09 nødvendig benkvarme for å nå den fastsatte herdetiden under rådende forhold.
  • I løpet av herde- og målefasen overvåker HPC-09 den aktuelle styrke og regulerer forløpende optimal varme i støpebenkene.

Concrete Curing Technology, Concrete Production Planning, Concrete Production Control, Concrete Production Documentation, Concrete Maturity Testing Equipment Concrete Plant Optimization Service

Fordeler:

  • Tilfører bare den nødvendige benkvarme for å oppnå ønsket styrke ved ønsket herdetid.
  • Sparer penger på oppvarming
  • Reduserer CO2 utslipp.

Vannbasert benkvarme

HPC-09 v4c utvider vil kompensere for variasjoner i tilgjengelig benkvarme som oppstår ved bruk av vannbasert oppvarming. Spesielt om vinteren har vi sett at temperaturen på sirkulert vann vil variere betydelig når temperaturen ute varierer. HPC-09 v4c har støtte for trådløse temperaturfølere som overvåker tur og retur vanntemperatur og beregner energien avgitt til betongen basert på disse beregningene. Operatøren kan også overvåke benkvarmen i hver benk grafisk slik vist i figuren nedenfor:

Concrete Curing Technology, Concrete Production Planning, Concrete Production Control, Concrete Production Documentation, Concrete Maturity Testing Equipment Concrete Plant Optimization Service
HPC-09 overvåker tur / retur varme brukt til oppvarming av hver støpebenk!

 

Installasjon

Driftssikker trådløs overføring av data angående oppvarming samt signalering til kontrollpanelet gjør at installasjonskostnadene er minimale. Hver støpebenk har et signallys på kontrollpanelet som viser tilstanden til HPC-09 systemet, om benkvarme er i bruk samt om ønsket styrke er oppnådd.

Concrete Curing Technology, Concrete Production Planning, Concrete Production Control, Concrete Production Documentation, Concrete Maturity Testing Equipment Concrete Plant Optimization Service
"Kulen" i presenningen er en HPC-09 målestasjon!

 

Concrete Curing Technology, Concrete Production Planning, Concrete Production Control, Concrete Production Documentation, Concrete Maturity Testing Equipment Concrete Plant Optimization Service
Andre generasjons HPC-09 målestasjoner klare til bruk.