// ../../../../highslide/highslide.js = highslide.js, ../../../../highslide/highslide.css = highslide.css, ../../../../highslide/highslide-with-html.js = highslide-with-html.js ?>

Detaljert Dokumentasjon av Herdefasen

Tilbake til HPC-09

Byggherre? Entreprenør? Produsent?

Savner du bedre dokumentasjon på herdingen av prosjektets betongelementer?

Bakgrunn

Produksjonslinja for fremstilling av betongelementer består av to hovedfaser: Blanding av betong i et blandeverk, samt herding av betongen på en støpebenk. Det finnes i dag avansert utstyr for blanding av betongen med tilhørende dokumentasjon, mens det som regel foreligger lite dokumentasjon på den viktige herdefasen av produksjonen!

Evan Gurley skriver i sin artikkel "To cure or not to cure" om all den energi som legges i å fremstille perfekt betong ved blandeverkene, men samtidig er det lite fokus på den minst like viktige herdefasen!

Sitat: "Precasters pay so much attention to ensuring raw ingredients meet quality standards, calculating the best mix design and training personnel exhaustively on how to batch, place and consolidate. While these are all essential steps in manufacturing quality concrete, it is all in vain without proper curing."

HPC-09 - Detaljert dokumentasjon av herdefasen!

Kravet til dokumentasjon i alle ledd øker for hvert år som går. Det kreves stadig bedre dokumentasjon i alle ledd. Dagens dokumentasjon kommer i hovedsak fra blandestasjonene som kan fortelle hvilke ingredienser betongblandingen består av.

Concrete Curing Technology, Concrete Production Planning, Concrete Production Control, Concrete Production Documentation, Concrete Maturity Testing Equipment Concrete Plant Optimization Service
Utdrag fra en HPC-09 rapport som viser initiell og korrigert predikerte data.

Det foreligger i dag liten eller ingen dokumentasjon på den viktige herdefasen! HPC-09 produserer detaljerte Excel rapporter som er viktige for alle ledd i verdikjeden!


Utdrag fra en HPC-09 rapport som viser temperaturer, relativ luftfuktighet samt referansedata.

Les mer om hvordan HPC-09 kan bedre produksjonsøkonomien, gjøre produksjonen mer forutsigbar samt detektere avvik i kvaliteten på betongen på et tidlig tidspunkt: Tidlige tiltak er nøkkelen til god produksjonsøkonomi for alle parter!  

Kontakt oss  for mer informasjon om hvordan HPC-09 kan hjelpe til med å dokumentere dine prosjekter!