// ../../../../highslide/highslide.js = highslide.js, ../../../../highslide/highslide.css = highslide.css, ../../../../highslide/highslide-with-html.js = highslide-with-html.js ?> ?>

Overordnet sammendrag

Tilbake til HPC-09

Produsenter av betongprodukter står ovenfor stadig økende krav til bærekraftig  produksjon, bedre kvalitet, effektiv drift og bedre dokumentasjon. For å møte disse kravene trenger produsentene bedre verktøy for å planlegge, styre, overvåke og dokumentere produksjonen. Imidlertid har det blitt lansert svært få verktøy som kan avhjelpe disse utfordringene i løpet av de siste tretti årene.

HPC-09 er et nytt men velutprøvd verktøy som kan hjelpe operatørene med disse utfordringene:

    → Bærekraftig Produksjon

 HPC-09 programmet består av:

  • En planleggingsmodul som beregner kurver for temperatur og trykkfasthet, nødvendig temperatur på betongen samt optimal benkvarme før produksjonen starter. Beregningene er basert på lokale kalibreringsdata.
  • En overvåkningsmodul som beregner trykkfasthet (modenhet) samt optimal under produksjon benkvarme hvis benkvarme benyttes.
  • En rapporteringsmodul som generer detaljerte Excel rapporter for hver støpebenk.

Data fra rapporteringsmodulen sammen med data fra overvåkningsmodulen gjør det mulig å oppdage avvik i produksjonen på et tidlig tidspunkt. Dette gir mindre vrakproduksjon, øke kvaliteten på sluttproduktet gir en bedre økonomi. 

Planlegging

Planleggingsmodulen hjelper operatørene med å planlegge produksjonen ved at den beregner nødvendig temperatur på betongen ut på støpebenken samt nødvendig benkvarme for å oppnå angitt støpetid under de rådende forhold i støpehallen.

Bedre planlegging gjør det også mulig å å benytte seg av FA-sement istedet for industrisement: Dette fordi HPC-09 gjør produksjonen forutsigbar! Bedre prosesskontroll gir et langt lavere utslipp av CO2. Les mer om hvordan HPC-09 kan hjelpe din produksjonsenhet med å redusere CO2 utslippene i vår artikkel i oktober 2010 nummeret av Concrete International.

Concrete Curing Technology, Concrete Production Planning, Concrete Production Control, Concrete Production Documentation, Concrete Maturity Testing Equipment Concrete Plant Optimization Service
Planleggeren gjør produksjonen forutsigbar ved å beregne hvordan man kann oppnå ønsket herdetid under de rådende forhold.

Styring

Overvåkningsmodulen viser trykkfasthet (modenhet) i sanntid mens produksjonen pågår. Dette betyr at HPC-09 kan benyttes som en sanntids modenhetsmåler.
HPC-09 styrer også benkvarmen kontinuerlig slik at minst mulig varme benyttes for å oppnå angitt herdetid mens produksjonen pågår. Benkvarmen slås av så snart systemet finner at ønsket styrke vil oppnås innen ønsket herdetid. Denne strategien gir store innsparinger ved å minimalisere bruk av energi, redusere CO2 utslipp og hjelper bedriften å oppnå en bærekraftig produksjon. 

Concrete Curing Technology, Concrete Production Planning, Concrete Production Control, Concrete Production Documentation, Concrete Maturity Testing Equipment Concrete Plant Optimization Service
Den grønne kurven viser trykkfasthet i sanntid. HPC-09 kan dermed også benyttes som en sanntids modenhetsmåler..

Overvåkning

HPC-09 introduserer også detaljert overvåkning av herdefasen av produksjonen: I dag har man kun tilbakemelding gjennom hva operatørene i støpehallen kan se med egne øyne. Det er imidlertid mye mer som foregår under herdingen enn det man kan se: Det er ofte slik at når man kan se problemene, er det alt for sent å iverksette korrigerende tiltak! HPC-09 gir tilbakemelding i form av kurver for temperatur og trykkfasthet som sammen med etablerte kalibreringsdata gjør det mulig å avsløre avvik før en krise oppstår.

Dokumentasjon

Detaljerte rapporter fra rapporteringsmodulen er et verktøy for internkontroll samt dokumentasjon på kvaliteten ovenfor dine kunder. 
Vi tror at kundene vil foretrekke leverandører som kan gi sine kunder slik detaljert dokumentasjon!

Concrete Curing Technology, Concrete Production Planning, Concrete Production Control, Concrete Production Documentation, Concrete Maturity Testing Equipment Concrete Plant Optimization Service
Utdrag fra en HPC-09 rapport som viser initiell og korrigert predikerte data.

Lokale Kalibreringsdata

HPC-09 benytter kalibreringsdata etablert lokalt ved din fabrikk ved beregning av kurver for predikert temperatur og trykkfasthet. Beregningene er dermed basert på aktuelle data fra dine resepter og ditt produksjonsmiljø, istedet for teoretiske data som benyttes av andre systemer. Dette gir mer nøyaktige beregninger av kurver for temperatur og trykkfasthet. Vi kan gi opplæring i hvordan du kan etabler egne kalibreringsdata.

Miljø

HPC-09 reduserer negativ påvirkning på miljøet gjennom bedre forvaltning av energi og bedre planlegging. Bedre planlegging gjør det også mulig å bruke sement (lavkarbon / FA-sement) med mindre assosiert utslipp av CO2 og fremdeles overholde strenge tidsfrister for herding!