// ../../../../highslide/highslide.js = highslide.js, ../../../../highslide/highslide.css = highslide.css, ../../../../highslide/highslide-with-html.js = highslide-with-html.js ?> ?>

HPC-09 Design Filosofi

Tilbake til HPC-09

Matematikken bak beregningene av kurver for temperatur og trykkfasthet skiller HPC-09 fra andre systemer:

Det har tatt mange år å utvikle matematikken bak nøyaktige beregninger av fri utvikling av temperatur og trykkfasthet basert på lokale kalibreringsdata samt inngangsparameter fra operatører.

  • HPC-09 beregner nødvendig temperatur på betongen samt kurver for utvikling av temperatur og trykkfasthet basert på: 
    • Ønsket herdetid, ønsket trykkfasthet, lufttemperatur, lufttemperatur, relativ fuktighet og vindhastighet.
  • HPC-09 beregner herdetid samt kurver for utvikling av trykkfasthet og temperatur baset på:
    • Temperatur på betongen på benken, ønsket trykkfasthet, lufttemperatur, relativ fuktighet og vindhastighet.

Eksisterende systemer som beregner utvikling av fri temperatur benytter predefinerte resepter og de fleste har ingen støtte for sanntids overvåkning. HPC-09 benytter lokale kalibreringsdata og resepter i sine beregninger.

Fri utvikling av temperatur

Fasongen på kurven er ikke tvunget til å følge en predefinert fasong ved å benytte en kombinasjon av varme og kjøling.

  • HPC-09 beregner hvordan temperaturen utvikler seg ved en bestemt starttemperatur på betongen og eventuelt ved å benytte benkvarme
  • HPC-09 er dermed istand til å beregne kurver for utvikling av predikert temperatur og trykkfasthet også når varme ikke benyttes, og kun starttemperatur på betongen benyttes for å regulere herdetiden.  

Concrete Curing Technology, Concrete Production Planning, Concrete Production Control, Concrete Production Documentation, Concrete Maturity Testing Equipment Concrete Plant Optimization Service

Forsert utvikling av temperatur

Tvinger betongen til å følge en predefinert kurve. Vår første innskytelse var også å benytte denne teknikken da dette gjør beregningene enklere. Imidlertid vil dette kunne gi en svært rask stigning i temperatur som gir høyere interne temperatur-gradienter og kan forårsake at betongen sprekker. Med denne teknikken er man heller ikke i stand til å beregne kurver for utviklet temperatur og trykkfasthet når varming / kjøling ikke benyttes.

Concrete Curing Technology, Concrete Production Planning, Concrete Production Control, Concrete Production Documentation, Concrete Maturity Testing Equipment Concrete Plant Optimization Service