// ../../../../highslide/highslide.js = highslide.js, ../../../../highslide/highslide.css = highslide.css, ../../../../highslide/highslide-with-html.js = highslide-with-html.js ?> ?>

Vår tjeneste: Optimal Betongproduksjon

Tilbake til HPC-09

Gjennom vår tjeneste "Optimal Betongproduksjon" benytter vi vår HPC-09  til å beregne hvordan du kan spare penger!

Tjenesten er skreddersydd for å hjelpe deg å spare penger selv om du ikke ønsker å installere HPC-09 permanent! Selvsagt vil du kun oppnå maksimale besparelser ved å investere i en permanent installasjon!

Vi vil hjelpe deg med å finne nær optimal forvaltning både av varmen betongen utvikler og eventuell oppvarming av støpebenkene. På denne måten kan du spare energi og penger samt redusere avgiftsbelagte CO2 utslipp.

HPC-09 vil også avsløre eventuelle avvik i temperatur- og styrkeutvikling som kan stamme fra variasjoner i resepter, utslitte tildekningsmatter, problemer med vekter ved blandeverket eller andre feil som er vanskelig å avdekke uten HPC-09.

HPC-09 har ved flere anledninger avslørt avvik når det minst var ventet og kan på denne måten hjelpe operatørene med å treffe tiltak før alvorlige problemer oppstår.

Tidlige tiltak er nøkkelen til god produksjonsøkonomi!

Kontakt oss, og vi vil gi deg et tilbud på vår tjeneste: Optimal Betongproduksjon.