// ../../../../highslide/highslide.js = highslide.js, ../../../../highslide/highslide.css = highslide.css, ../../../../highslide/highslide-with-html.js = highslide-with-html.js ?> ?>

Bærekraftig Produksjon

Tilbake til HPC-09

Begrepet Bærekraftig utvikling (og produksjon) ble populært gjennom Brundtland Komiteens rapport "Our Common Future" in 1987. Rapporten kalles ofte "Brundtland Rapporten"

"Store Norske Leksikon" definerer begrepet "Bærekraftig Utvikling" her.

Concrete Curing Technology, Concrete Production Planning, Concrete Production Control, Concrete Production Documentation, Concrete Maturity Testing Equipment Concrete Plant Optimization Service