// ../../../../highslide/highslide.js = highslide.js, ../../../../highslide/highslide.css = highslide.css, ../../../../highslide/highslide-with-html.js = highslide-with-html.js ?> ?>

HPC-09 = Bedre Produksjonsøkonomi

Tilbake til HPC-09

HPC-09 - Et essensielt verktøy for deg som vil redusere kostnadene og bedre lønnsomheten.

Det er penger å spare på flere områder ved å benytte moderne teknologi også i herdefasen av produksjonslinja: Via våre Testinstallasjoner eller vår tjeneste "Optimal Betongproduksjon" kan vi komme til din fabrikk for å vise deg hvordan du kan få bedre lønnsomhet i produksjonen.

Les videre hvordan HPC-09 kan hjelpe deg med å oppnå en bedre produksjonsøkonomi:

Bakgrunn

Produksjonslinja for fremstilling av betongelementer består av to hovedfaser: Blanding av betong i et blandeverk, samt herding av betongen på en støpebenk. Det finnes i dag avansert utstyr for blanding av betongen, mens for herdefasen har det tradisjonelt eksistert lite og relativt primitivt utstyr. Knekking av terning er tidkrevende, og prellhammer (Schmidthammer) er svært upålitelig og enkelte fabrikker har gått til det skritt å forby bruk av den!

                                                                                       

Evan Gurley skriver i sin artikkel "To cure or not to cure" om all den energi som legges i å fremstille perfekt betong ved blandeverkene, men samtidig er det lite fokus på den minst like viktige herdefasen!

Sitat: "Precasters pay so much attention to ensuring raw ingredients meet quality standards, calculating the best mix design and training personnel exhaustively on how to batch, place and consolidate. While these are all essential steps in manufacturing quality concrete, it is all in vain without proper curing."

Modenhetsmålere

Det finnes i dag modenhetsmålere som fortløpende beregner styrken på betongen og dermed når man kan kappe ut benken. Modenhetsmålere kan imidlertid ikke hjelpe til med planlegging, styring, trådløs sanntids overvåkning og detaljert dokumentasjon av alle fasene av støpe- og herdeprosessen!

Andre program for beregning av temperatur og trykkfasthet

Det finnes flere program på markedet for å beregne temperatur- og styrkeutvikling i betong. Ingen av disse programmene kan integreres med produksjonslinja ved produksjon av betongelementer. Disse programmene egner seg best til større frittstående prosjekter og ikke i en produksjonlinje!

HPC-09 - Planlegg, Styr, Overvåk og Dokumenter herdefasen ved produksjon av betongelementer.

HPC-09 er et moderne, velutprøvd verktøy som integreres sømløst med herdefasen av produksjonslinja for betongelementer. Det tar kun 15 sekunder å legge inn data for hver støpebenk i programmet vist i figur 1 venstre nedenfor!

Systemet fjernstyres deretter trådløst fra målestasjonene (figur 2) og sender data trådløst til kontroll-panelet (figur 3). 

Kontrollpanelet er montert i støpehallen og signaliserer til personalet når benken er klar for kapping! Fordi systemet er trådløst er kostnadene ved installasjon minimale!


Figur 1: HPC-09 Programvare.

Figur 2: HPC-09 Trådløse målestasjoner. 

Figur 3: HPC-09 Trådløst Kontrollpanel.

Spar 25–75% på oppvarming av betong og støpebenker: HPC-09 beregner og regulerer nødvendig varme.

HPC-09 hjelper deg å beregne hvilken temperatur betongen må ha ut av støpemaskinen, samt mengden benkvarme, for å oppnå ønsket styrke ved gitt herdetid. Nå slipper du å bruke mer varme enn nødvendig for å være på den sikre siden. HPC-09 hjelper deg med å oppnå store innsparinger!

Utnytt produksjonskapasiteten bedre: HPC-09’s planleggingsmodul optimaliserer bruk av tiden.

Ved hjelp av HPC-09's planleggingsmodul kan du beregne herdetiden før produksjonen starter: Dette gjør produksjonen forutsigbar, og gjør deg i stand å utnytte produksjonskapasiteten maksimalt!

Reduser vrakproduksjonen: HPC-09 gir kontinuerlig full oversikt over tidspunkt for kapping. 

HPC-09 signaliserer via kontrollpanelet til personalet i støpehallen når en støpebenk har oppnådd ønsket styrke og er klar for kapping. HPC-09's beregning av trykkfasthet er basert på kalibreringsdata etablert med dine resepter i ditt produksjonsmiljø: Beregningene ligger typisk innenfor 0,1-2 MPa fra målt terningfasthet.

Unngå uforutsette utgifter: HPC-09 overvåker uregelmessigheter og kan forhindre feilproduksjon.

Ved hjelp av HPC-09 kan du også kontinuerlig overvåke temperatur- og trykkfasthets-kurver samt avsløre avvik ved den pågående produksjonen. HPC-09 har ved flere anledninger avslørt slike avvik. Avvikene kan ha flere årsaker: Endring i beskaffenhet på tilslag, feil med vekter ved blandestasjon, utslitte tildekningsmatter (presenning), usedvanlig mye trekk i støpehallen eller andre feilkilder som det ellers kan være vanskelig å avsløre uten HPC-09.

Bedre lønnsomheten: HPC-09’s planleggingsmodul muliggjør bruk av lavkarbon sement med mindre CO2 utslipp.

Uten den forutsigbarhet som HPC-09 gir, benyttes ofte mye industrisement for at man skal være på den "sikre siden" når det gjelder herdetid og utkapping. Produksjon av industrisement gir store utslipp av CO2, og produksjon som øker CO2 utslipp blir etter hvert avgiftsbelagt.

HPC-09 gir den forutsigbarhet som trengs for at du skal kunne oppnå nødvendig fasthet innen gitt tid, selv om du benytte mindre industrisement eller FA-sement. Dermed kan du oppnå ytterligere besparelser i produksjonen!

Få et forsprang på konkurrentene: HPC-09 gir detaljert Dokumentasjon til internkontroll og mot kundene.

Kravet til dokumentasjon i alle ledd øker for hvert år som går. Kundene krever også stadig bedre dokumentasjon på de produkter de kjøper. Dagens dokumentasjon kommer i hovedsak fra blandestasjonene som kan fortelle hvilke ingredienser betongblandingen består av.

Det foreligger i dag liten eller ingen dokumentasjon på den viktige herdefasen! HPC-09 gir deg detaljert dokumentasjon fra herdefasen: Denne dokumentasjonen kan brukes til internkontroll, men også som dokumentasjon ovenfor kundene. Objective Technology har tro på at kundene vil foretrekke leverandører som kan levere slik dokumentasjon!